Bij Synchro Breda is er een grote groep mensen die op vrijwillige basis de vereniging op verschillende manieren helpt bij het reilen en zeilen van de vereniging. Hieronder stellen de bestuursleden zich aan u voor. 

Lannie Oei
Ik ben vanaf de oprichting van Synchro betrokken bij de vereniging en sinds 2000 voorzitter. Belangrijke taak vormt het aanspreekpunt zijn voor alle leden, kaderleden en bestuur. Daarnaast ben ik gesprekspartner voor alle instanties waar wij mee te maken hebben zoals daar zijn de Gemeente, de KNZB, de Federatie van Bredase Zwem- en Watersport Verenigingen, Kring Noord-Brabant, Optisport.

Jan Mus
Ik ben sinds juni 2010 bestuurslid in de functie van secretaris. Ik houd mij bezig met algemene bestuurszaken, zoals het maken van beleid en (helpen) uitvoeren daarvan. Voorbeelden zijn de externe en interne communicatie, het betrekken en betrokken houden van vrijwilligers (ouders van leden) bij de vereniging, etc.

Willie Kreitlein
In het bestuur vervul ik sinds 2003 de rol van penningmeester. Daarnaast ben ik ook trainster; jurylid en wedstrijdsecretaris. Ik ben als oud zwemster betrokken bij Synchro.

Marlieke van Eck
Op 12-jarige leeftijd ben ik als zwemster begonnen bij Synchro Breda. Na enkele jaren ben ik daarbij training gegeven en uiteindelijk heb ik in het bestuur plaats genomen. Binnen het bestuur heb ik de verantwoordelijkheid over de Sportieve Activiteiten wat betekent dat ik de belangen van de trainers en zwemmende leden behartig.

Rosine de Leeuw
Als 8-jarig meisje ben ik begonnen met synchroonzwemmen en was meteen besmet met het synchroonzwem-virus. In mijn tienerjaren ben ik naast het zwemmen ook begonnen met lesgeven. Beide doe ik nog steeds met veel plezier. Door deze passie voor het zwemmen en deze vereniging ben ik in 2013 onderdeel geworden van het bestuur. 

Joris Van den Bergh
Ik ben als echtgenoot van een zwemster/trainster reeds verscheidene jaren als vrijwilliger verbonden aan "Kunstzwemvereniging Synchro Breda" en sinds 2009 ook als bestuurslid. Binnen het bestuur heb ik de verantwoordelijkheid over alle elektronische datapublicatie en elektronische communicatie . Verder verleen ik mijn medewerking ter ondersteuning van de andere bestuursleden.